جستجو
بازگشت به همه

با اکسیر طبیعت آشنا شوید

اسپیرولینا چیست؟

اسپیرولینا نوعی باستانی از جلبکهای سبز آبی است که در دریاچه های قلیایی طبیعی میروید. برخلاف بسیاری از گیاهان دیگر ، اسپیرولینا یک گیاه خودکفا است. اسپیرولینا حتی با وجود اختلاف زیاد دما ، توانایی رشد خارق العاده ای دارد. در چنین شرایطی بسیاری از گیاهان دیگر خواهند مرد. به تعبیری اسپیرولینا مواد معدنی کمی از آب موجود در آن را جذب می کندو محیط هر چه سالم تر باشد ، اسپیرولینا از مواد مغذی متراکم تری برخوردار خواهد بود است. بدلیل پروتئین فراوان موجود در این جلبک ، تبدیل به یک منبع غذایی فوق العاده نموده است.

معجزه طبیعت اینجاست

نظرات
نظر خود را وارد نمایید. بستن